In onze goed uitgerustte operatiekamer voeren we diverse operaties uit. Denk aan veel voorkomende ingrepen zoals castraties/sterilisaties, het verwijderen van tumoren zowel aan de buitenkant van het dier (huidtumoren) alsook aan de binnenkant (bv milttumor), spoedoperaties zoals b.v. een keizersnede of het verwijderen van een vreemd voorwerp (denk aan per ongeluk ingeslikte voorwerpen). Tijdens de operatie ligt uw huisdier op een warmtemat, is hij aangesloten aan zuurstof en is er bewaking van vitale functies.