Vaccinaties

Vaccinatie is een belangrijke en effectieve methode om uw dier te beschermen tegen zeer besmettelijke en in enkele gevallen dodelijke infectieziekten. Vaccinatie heeft ervoor gezorgd dat ziekte en sterfte door ziektekiemen niet of in veel mindere mate voorkomen.

Kritisch en op maat vaccineren dat doen wij! Informatie over de vaccicheck vindt u onderaan deze pagina!

Jaarlijkse gezondheidscontrole

Om uw dier te vaccineren moet deze gezond zijn. Daarom is vaccineren in combinatie met een gezondheidscontrole belangrijk. Dit is goed voor u want het kan u achteraf onnodige kosten besparen, maar het is vooral goed voor uw huisdier omdat zo onnodig lijden en pijn voorkomen kunnen worden. Tijdens de jaarlijkse gezondheidscontrole is er ruimte voor ‘vaccinatie op maat’ en klinisch onderzoek.

Virussen en bacteriën vormen een continue bedreiging

Het succes van vaccinaties heeft ook een keerzijde. Omdat sommige ziekten niet of veel minder worden gezien, lijkt de aandacht voor vaccineren van honden, katten en konijnen bij eigenaren af te nemen. Maar als we zouden stoppen met vaccineren, dan is het slechts een kwestie van tijd totdat deze ziekten weer de kop opsteken. Virussen en bacteriën zullen er immers altijd zijn en vormen een continue bedreiging voor de gezondheid van uw huisdier. Het vaccineren van uw dier is daarom erg belangrijk.

Ons vaccinatieschema voor de hond:

  • Pup 6 weken: DP
  • Pup 9 weken: Lepto4+Parvo (+KC)
  • Pup 12 weken: DHP+L4
  • Hond 1 jaar + 12 weken: DHP+L4(+KC)
  • Hond 2 jaar: L4+KC
  • Hond 3 jaar:L4+KC
  • Hond 4 jaar: DHP+L4+KC óf vaccicheck + L4+KC
  • Hond 5 jaar: L4+KC en/of vaccicheck
  • ….Enz enz

Symptomen van ziekten bij honden:

Hondenziekte

komt het meest voor bij jonge dieren. De ziekte openbaart zich door de verschijnselen koorts, ontsteking van oogleden en neusslijmvlies, hoesten, diarree, soms door aantasting van het zenuwstelsel en soms door een verdikking van de hoornlaag op de neus en de voetzolen. Meestal zijn de dieren erg ziek. Zij kunnen, ondanks een goede behandeling, doodgaan.

Besmettelijke leverziekte (hepatitis)

wordt veroorzaakt door een virus, dat in het lichaam allerlei schadelijke effecten veroorzaakt. Het belangrijkste effect is ontsteking van de lever. De ziekte kan bij dieren van alle leeftijden voorkomen. Soms is het verloop mild, in andere gevallen worden dieren ernstig ziek en kunnen zelfs sterven.

Parvo

Een parvovirusbesmetting wordt gekenmerkt door het optreden van ernstige, bloederige diarree en braken. Dit leidt tot verlies van (veel) vocht waardoor uitdroging ontstaat. Tevens gaat een parvovirusinfectie gepaard met een sterk afgenomen afweer tegen andere ziekten. Parvo komt vooral bij jonge dieren voor. Zelfs bij een goede behandeling is het lang niet zeker dat de patiënt herstelt

Leptospirose (waaronder ziekte van Weil)

Leptospirose, waaronder de ziekte van Weil, is een wereldwijd bij honden voorkomende ziekte die door bepaalde bacteriën, leptospiren, wordt veroorzaakt. De leptospiren worden via de urine van knaagdieren uitgescheiden en vooral via (zwem)water overgedragen op mensen en honden.

Leptospirose is een gevaarlijke ziekte en kan, vooral wanneer te laat wordt ingegrepen, tot de dood leiden. Omdat de ziekte de laatste jaren steeds vaker voorkomt in Nederland, is een goede preventie van levensbelang.

De belangrijkste voorzorgsmaatregel tegen leptospirose is vaccineren. Om uw hond tegen leptospirose te beschermen, moet uw hond jaarlijks gevaccineerd worden. Uw dierenarts kan u hier meer over vertellen.

Meer informatie vindt u op: www.leptospirose.nl

Besmettelijke hondenhoest

Besmettelijke hondenhoest -voorheen kennelhoest genoemd- is een aandoening die door verschillende virussen en bacteriën veroorzaakt kan worden. Besmettelijke hondenhoest treedt meestal op nadat de hond in contact is geweest met andere honden (op uitlaatveldjes, populaire wandelplaatsen, hondenscholen, pensions of gewoon bij u in de straat). Enkele dagen later krijgt de hond een droge, hardnekkige hoest die vaak gepaard gaat met kokhalzen. Deze verschijnselen kunnen enkele weken aanhouden.

Hondsdolheid (rabiës)

Hondsdolheid tast de hersenen aan. Honden met rabiës vertonen een ander gedrag dan ze voorheen hadden. Dieren gaan vrijwel zonder uitzondering binnen 7 dagen, nadat de verschijnselen zich openbaren, dood.

Ons vaccinatieschema voor de kat:

Kitten (vanaf 9 weken): 1e vaccinatie Katten- en Niesziekte

Kitten : 2e vaccinatie (3 weken na de 1e) Katten- en Niesziekte

Kat 1 jaar: Katten- en Niesziekte

Kat 2 jaar: Niesziekte

Kat 3 jaar: Niesziekte

Kat 4 jaar: Katten- en Niesziekte

Kat 5 jaar: Niesziekte

….enz

Let op: voor sommige pensions is de neusdruppel tegen de bacteriële vorm van Niesziekte verplicht, de Bordetella Bronchiseptica, deze dient 1 x per jaar gegeven te worden.

Reist uw kat mee de grens over? Dan is vaccinatie tegen Rabiës verplicht!

Symptomen van ziekten bij katten:

Kattenziekte

Kattenziekte is een ernstige, zeer besmettelijke ziekte die met name voor problemen zorgt bij jonge katten. Het virus vermeerdert zich vooral in de snel delende cellen van het beenmerg en de darmen.

Ziekteverschijnselen
Verminderde afweer (het beenmerg speelt een belangrijke rol bij de aanmaak van witte bloedcellen) en afwijkingen van het maag-darmkanaal veroorzaken de belangrijkste ziekteverschijnselen. Het meest opvallend zijn de verschijnselen van het maag-darmkanaal: ernstige buikpijn, braken, diarree en uitdroging.

Katten die lijden aan kattenziekte hebben koorts en maken een zieke indruk. Bij dieren die de besmetting overleven kan nog gedurende enkele weken tot maanden diarree aanwezig zijn. Infecties bij drachtige dieren kunnen leiden tot kittens met geboorteafwijkingen.

Niesziekte

Niesziekte is een soort verkoudheid waarbij sprake is van een ontsteking van de voorste luchtwegen. Verschillende virussen en bacteriën spelen een rol.

Ziekteverschijnselen
Afhankelijk van de ziekteverwekker, de leeftijd en de weerstand van de katten kunnen de verschijnselen variëren. De symptomen die geïnfecteerde katten tijdens een uitbraak van niesziekte vertonen zijn meestal niezen, waterige of ontstoken ogen en niet -of op zijn minst slecht- eten. Behandeling met een antibioticum geeft in het algemeen binnen enkele dagen verbetering van de klachten, maar sommige katten kunnen er een chronische snotneus en/of ontstoken ogen aan over houden. Ook blijven veel katten die niesziekte hebben gehad drager van het virus. Tijdens een periode van verminderde weerstand, bijvoorbeeld door stress, kan het niezen en snotteren opnieuw de kop opsteken.

Besmetting kan overal plaatsvinden
Overal waar katten samenkomen, kan besmetting plaatsvinden, maar ook ‘binnenkatten’ kunnen niesziekte krijgen, doordat mensen de niesziekteverwekkers via kleding of schoenen het huis in brengen.

Vaccinatie tegen niesziekte
Hoewel vaccinatie tegen niesziekte geen 100% bescherming kan garanderen, is het toch aan te raden tegen deze ziekte te vaccineren. Vooral voor katten die veel met andere katten in contact komen. Katten die gevaccineerd zijn tegen niesziekte kunnen toch een milde vorm van niesziekte krijgen. De kans op bijkomende complicaties (zoals bronchitis en/of longontsteking) is dan wel aanzienlijk kleiner.

Hondsdolheid (rabiës)

Hondsdolheid tast de hersenen aan. Honden met rabiës vertonen een ander gedrag dan ze voorheen hadden. Dieren gaan vrijwel zonder uitzondering binnen 7 dagen, nadat de verschijnselen zich openbaren, dood.

Vaccicheck:

Bepaalt de serologische status van hond en kat

Het is inmiddels goed onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek dat er geen noodzaak meer is voor een jaarlijkse vaccinatie met een grote cocktail tegen ziektes als distemper, parvo- en adenovirus. Wij houden standaard aan 1 x per 3 jaar de cocktail vaccinatie. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om te kijken of we die 3 jaar nog kunnen verlengen. Voorbeelden zijn honden met epilepsie, immuniteitsproblemen of dieren die in het verleden bijwerkingen hadden van een vaccinatie. Voordat een dier gevaccineerd wordt kan er aan de hand van een kleine hoeveelheid bloed bepaald worden of een dier nog adequate titers antilichamen in het bloed heeft en dus wel of niet gevaccineerd moet worden tegen distemper, parvo- en adenovirus (let op een jaarlijkse vaccinatie tegen Leptospirose en besmettelijke hondenhoest is wel raadzaam). Over-vaccinatie wordt op deze manier voorkomen.